HASTINGS

Din digitale analytiker

Nå kan du få dypere innsikt i hva som påvirker merkevare og omdømme, og samtidig holde oversikt over omtalen av konkurrenter og aktuelle politiske tema knyttet til virksomheten - i sanntid.

First House har utviklet en digital analytiker for kunder som ønsker å forsterke egen forretningsvirksomhet ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

HASTINGS
Din digitale analytiker
Nå kan du få dypere innsikt i hva som påvirker merkevare og omdømme, og samtidig holde oversikt over omtalen av konkurrenter og aktuelle politiske tema knyttet til virksomheten - i sanntid.

First House har utviklet en digital analytiker for kunder som ønsker å forsterke egen forretningsvirksomhet ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.
OM FIRST HOUSE
Tjenesteområder
POSISJONERING OG OMDØMME
På bakgrunn av et ords verdi – og hvordan dette ordet er satt i sammenheng med andre ord – greier Hastings å gi deg innsikt i hva omverden tenker om deg og din merkevare.
POLITIKK OG SAMFUNN
Hastings gir deg også oversikt over hvem som diskuterer hva, i hvilke geografiske områder og utviklingen i en debatt.
FINANSIELL KOMMUNIKASJON
Hastings innhenter og analyserer relevant informasjon for organisasjonens interessenter fra næringslivsaviser, utvalgte sosiale medier og Oslo Børs.
Tjenesteområder
POSISJONERING OG OMDØMME
På bakgrunn av et ords verdi – og hvordan dette ordet er satt i sammenheng med andre ord – greier Hastings å gi deg innsikt i hva omverden tenker om deg og din merkevare.
POLITIKK OG SAMFUNN
Hastings gir deg også oversikt over hvem som diskuterer hva, i hvilke geografiske områder og utviklingen i en debatt.
FINANSIELL KOMMUNIKASJON
Hastings innhenter og analyserer relevant informasjon for organisasjonens interessenter fra næringslivsaviser, utvalgte sosiale medier og Oslo Børs.
HVORFOR HASTINGS?

Ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens går Hastings igjennom flere hundre kilder i minuttet. Relevant informasjon for din organisasjon trekkes ut, og fremstilles visuelt - tilpasset ditt behov.
Få en egen forside tilpasset din organisasjon og følg utviklingen av din merkevares tillit, sammenlign med konkurrenter og vær oppdatert på relevant utvikling politisk og i næringslivet.

Ved lengre bruk av løsningen, vil man kunne se trender og mulige utfall for merkevaren. Dette ved at Hastings lærer av kundens adferd og forretningsmessige handling.

Ved at den ser sammenhenger mellom utfall og handling så vil man over tid kunne bruke Hastings til å klargjøre forretnings - og omdømmemessige strategier basert på læring og fortolkning.

Kontakt oss for mer informasjon

HASTINGS
KONTAKT
FIRST HOUSE AS
RESEPSJON
Made on
Tilda